KURULUŞ

1- Dilekçe / Taahhütname (Yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmeli)

2- Kimlik Fotokopisi

3- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı Siirt ili dışında olan şahsın ikametgah belgesi

4- Vergi levhası fotokopisi (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin  https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp VEDOP sistemi linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)

5- Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)

6- Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

 

NACE KODLARI HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA
*** Birden fazla faaliyet konusu var ise; vergi dairesinin yazdığı NACE kodu baz alınacağından, ticaret siciline tescilden önce vergi dairesi nezdinde seçeceğiniz NACE kodunun öncelikli (ana) faaliyet konusunu gösterdiğine lütfen emin olunuz.

 

ÖNEMLİ NOT

Tüm Kuruluş / Merkez Nakli / Şube Açılışı Tescil işlemleri, MERSİS Projesi kapsamında, 24.12.2012 tarihinden itibaren öncelikle aşağıda belirtilen internet adresinden ilgili girişler yapılıp sistem üzerinden Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ulaştıktan sonra gerçekleştirilmektedir.

Bu sebeple;
Öncelikle http://mersis.gumrukticaret.gov.tr internet adresinden kullanıcı kaydı oluşturulmalı, Sonrasında kayıtlı mail adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılmalı ( Merkez Nakli işlemi sadece  e-imza ile gerçekleştirilebilmektedir.) veKuruluş işlemleri menüsünden ilgili adımlar tamamlanarak başvuru onay numarası alınmalı.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (Eski ve yeni adres belirtilmeli)

*** Adres değişikliğinde açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı tam olarak belirtilmelidir.
Örnek : …………….MH. ………..CD. / SK. NO: …… MERKEZ/ SİİRT
             …………….MH. ………..CD. / SK. NO: ……  KURTALAN /  SİİRT
             …………….MH. ………..CD. / SK. NO: ……  BAYKAN/  SİİRT
 

UNVAN-İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe (İmzalı kaşeli)

2- Vergi levhası fotokopisi (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin  https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp VEDOP sistemi linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)

 

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1. Dilekçe (imzalı-kaşeli)

2. Acentelik vekaletnamesi (2 adet noter onaylı)

3. Acentelik sözleşmesi (1 adet asıl)

 

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1. Dilekçe (İmzalı kaşeli)

2. Acentelik fesihnamesi (2 adet noter onaylı)

 

ŞUBE AÇILIŞI

1- Dilekçe / Taahhütname (Yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmeli)

2- Merkezinin başka bir Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı olması halinde son bir ay içinde alınmış ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri.

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)

4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah  kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı Siirt ili dışında olan şube yetkilisinin ikametgah belgesi

5- Vergi levhası fotokopisi

 

MERKEZ NAKLİ

1- Dilekçe / Taahhütname (Yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmeli)

2- Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil Müdürlüğünce onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış - aslı)

4- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı Siirt ili dışında olan ortaklara ait ikametgah belgesi

 

KAPANIŞ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Vergi dairesi kapanış yazısı.

***Kapanış eski tarihli ise Maliyeden kapanışı gösterir belge örneği.

*** Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

*** Gerçek kişiye ait ticari işletmenin, faaliyetine son verilmesi ya da başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi halinde on beş gün içerisinde ticaret unvanının silinmesi için ticari işletmenin sahibi tarafından müdürlüğe başvurulur.