DERNEKLERDE KURULUŞ

1- Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
2- Derneğin Yetkili organı tarafından alınmış karar ( noter onaylı - 2 adet )
    kararda;
    • İşletmenin açık ünvanı
    • Açık adresi
    • Uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla temsilcileri
    • Temsil şekli
    • İşletme konusu belirtilecek.
3- Derneklerin Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı
4- Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesi ( noter onaylı )
5- İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden son seçim veya atamaya ilişkin yetkili kurul kararı
6- Taahhütname ( imzalı )
7- İşletme temsilcisinin    fotoğraflı nüfus örneği ( Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )
8- İşletme temsilcisinin ikametgah belgesi ( Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )
    
NOT: DERNEĞİN TÜZÜĞÜNDE İKTİSADİ İŞLETMELER AÇABİLİR İBARESİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

DERNEKLERDE KAPANIŞ


1- Dilekçe (imzalı-kaşeli)
2- İşletmenin kapanışına dair yetkili kurul kararı
    
NOT: Sicil tasdiknamesi yetki belgesi iflas konkordato belgesi 47. Madde belgesi 55. Madde belgesi ve tasdikli suretler harca tabi olup kaşeli ve imzalı dilekçe ile memurluğumuza başvurularak temin edilebilir.