İŞLETME REHNİ TERKİNİ

1- Rehin alacaklısının ticari işletme rehninin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı     
2- Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
        
*** Rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.     
        
*** Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir, rehin verenin başvurusu yeterli değildir.

İŞLETME REHNİ TADİLİ

1- Dilekçe ( imzalı kaşeli rehin alacaklısı tarafından yazılmış yazı )     
2- Tadile dair sözleşme ( noter onaylı )     
3- Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise,bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği ( noter onaylı )     
4- Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

İŞLETME REHNİ TERKİNİ


1- Rehin alacaklısının ticari işletme rehninin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı     
2- Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
        
*** Rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.     
        
*** Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir, rehin verenin başvurusu yeterli değildir.