SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI HABERLEŞME STRATEJİSİ

 

AMAÇ:

Hedef kitle(ler)imize (üyelerimiz, yerel yönetimler, iş çevresi, hükümet, sivil toplum kuruluşları) söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

 

UYGULAMA:

- Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasının alınarak ve taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

- Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizin kültürünü, folklorunu ve değerlerini içeren yazıların yer aldığı odamız yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi,

- Oda yönetiminin katılımlarıyla 6 ayda bir yerel TV programları düzenlenmesi ve Odanın gündemdeki konular ve/veya yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna aktarılması,

- Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitle(lerimize) ulaştırılması,

- İlçemize ait sosyo- ekonomik verilerin yer aldığı Sosyo-Ekonomik Rapor’un her yıl düzenli olarak yayımlanması ve hedef kitle(lerimize) ulaştırılması,

- Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılması, araştırma bulgularının hedef kitle(ler) ile paylaşılması,

- STSO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi,

- STSO’ nun yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında STSO yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması,

- STSO’nun faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması,

- Odanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması,

- Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenmesi,

- SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması,

- WEB sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması,

- Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması,

- Oda üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri içinde (saat 08:30 ve 19:00 arasında) duyurulmasının sağlanması,

- Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması,

- Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılması,

- Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması,

- Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi,

- Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması,

- Odamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında Basında STSO bölümünün güncel tutulması Odamızın basında yer alan haberlerinin, basında yer alma oranlarının ve Odamız internet sitesine (www.siirttso.org.tr) giriş oranlarının 3 aylık olarak raporlanarak yönetime sunulması.