Saygıdeğer Valim, değerli Kaymakamım, Meclisimizin değerli Başkanı ve üyeleri, kıymetli katılımcılar ve basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyor, Kasım ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

Değerli Başkanımız Nihat beyle meclis toplantılarımıza yeni bir bakış açısı getirerek bundan sonra değişik ilçelerimizde toplantı yapmayı kararlaştırdık.  toplantılarımızı bütün ilçelerimizde yaparak hem o ilçemize dikkatleri çekmek hem de ilçenin ve üyelerimizin sorunlarını yerinde, kendilerinden dinleme fırsatını yakalayarak, sorunlarının çözümüne daha çabuk bir şekilde ulaşmayı hedefledik. Bu çerçevede ilçelerdeki ilk toplantımızı Baykan’dan başlatıyoruz.

Sayın Valim, değerli arkadaşlar;

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak 2011 yılından bu yana başvuruda bulunduğumuz ve her sene belli sayıda oda ve borsanın akredite edilmesi nedeniyle 2013 yılına sarkan akreditasyon sürecimiz sonuçlandı. İçinde bulunduğumuz ayın 19’unda bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Vakfı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu Odamız Akredite Oda olma hakkını kazanmış oldu. Normalde 2011 yılında akredite oda olmamız gerekiyordu. Ancak az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı süreç bugüne kadar uzamış oldu. 2012 yılı sonu verilerine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne kayıtlı 365 oda ve borsadan sadece 131’i akredite oda ve borsa olabilme hakkını elde etmişti. 2013 yılı 9. dönem akredite olmaya aday 22 oda ve borsanın arasında olan odamızın akredite olmuş oda ve borsalar ailesine katılması sevincini sizlerle paylaşmak istedim.

Akredite olmuş odalar üyelerine “ileri düzeyde hizmet, 5 yıldızlı hizmet” veren ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmış odalardır. Bu süreçte yoğun bir çalışma sergileyen yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma ve personelimize şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Valim, değerli meclis üyesi arkadaşlarım;

Son 10 yılda eğitim yatırımları açısından büyük bir atılım yaşayan ülkemizde, ilimizle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu gözlemlemekteyiz. Şöyle ki;

Son günlerin en yoğun tartışma konularından biri olan kız ve erkek öğrencilerinin aynı yurtlarda kalma ve barınma sorunu hepinizin malumudur. Gençlik ve Spor Bakanlığı  soruna çözüm bulma amacıyla  ülke genelinde bina kiralama yoluna gideceğini gazete ilanlarıyla tüm ülkeye duyurmuştur. 15 yıl süreyle kiralanacak olan binaların yurda dönüştürülmesi için Bakanlığın gazetelere verdiği ilanda Kars, Ağrı, Hakkâri, Bilecik, Kırşehir, Rize, Ordu, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Adıyaman ve Artvin gibi şehirler yer alırken, Çanakkale’nin Biga, Sakarya’nın Hendek, Aydın’ın Nazilli, Zonguldak’ın Ereğli ilçeleri yer alırken maalesef Siirt bu saydığım ilçeler kadar dikkate alınmamıştır. 

6 bin 200 civarında öğrencinin eğitim gördüğü Siirt’te Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 840 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu, 750 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu olmak  üzere toplamda 2 adet yurt bulunmaktadır. Yani 6 bin 200 öğrenciden sadece bin 590’ı devlet yurtlarında kalabilmektedir. Daha basit bir hesapla her 4 öğrenciden 3’ü dışarıda kalmaktadır.

Birçok konuda ihmal edilen Siirt’in sorunlarına çözüm bulmak ve sorunlarının takipçisi olmak elbette ki bizlerin asli görevidir.  Bakanlık, yurt binalarını kiralama yoluna giderken bizler de şunları düşünmeden edemiyoruz;

Acaba ilgili Bakanlık Kurtalan ve Eruh’ta bulunan meslek yüksek okulu öğrencilerinin barınma sorununu var mıdır, Siirt’teki özel yurtlar dâhil olmak üzere yurt kapasiteleri yeterli midir, Siirt gibi muhafazakâr bir ilde öğrencilerin ev kiralama konusunda ciddi sıkıntı yaşadıkları gerçeği ortada iken bu konular araştırılmış mıdır? Bakanlığa sunulan bilirkişi raporlarında Siirt’te yurt ihtiyacı olduğu yer almasına rağmen Bakanlık bunları neden görmezden gelmiştir.

Tüm bu soruların cevabı tarafımızca merak edilmektedir. Kaldı ki önümüzdeki 4 yıl içinde öğrenci sayısını 12 binlere çıkarmayı hedefleyen Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’nün bu öğrencilerle ilgili doğacak konaklama sorununu hesaplamamış olması düşünülemez. Tam bu noktada, hızla büyüyen ve öğrenci sayısı artan bir üniversitenin yurt ihtiyacının olmadığı anlamına gelen bir uygulamaya son verilmesi gerekmektedir. Bu sayede Odamızca, yeni teşvik sistemi dâhiline giren ve ilave istihdam alanlarının yaratılması anlamına gelen bu yatırım konusunda ilimizdeki birikim sahiplerinin yönlendirilmesi yapılacaktır.

Sayın Valim, değerli Baykanlılar;

Baykan ilçemiz de ulaşım konusunda diğer ilçelerimiz ile maalesef aynı kaderi paylaşmaktadır. Transit bir güzergâha sahip Baykan, her gün binlerce araca ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle ağır tonajlı araçların sirkülâsyonu nedeniyle Baykan şehir içi yolu tahrip olmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 10 yıl önce derenin öte tarafında yapılması planlanan çevre yolu maalesef halen bitirilememiştir. Baykan çevre yolu bir an önce bitirilmesi için ilgili birimlerle yaptığımız görüşmelerde sorun “kamulaştırma” konusuna gelip tıkanmaktadır. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak kamulaştırma sürecinin ivedi bir şekilde işlemesi ve sonuçlanması için başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gerek Karayolları Genel Müdürlüğü, gerekse Kamulaştırma Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimleri başlatacağımızı buradan duyuruyoruz.

Değerli katılımcılar,

Baykan’da Siirt Üniversitesine bağlı meslek yüksek okulunun açılmasının Baykan’ın sosyal yapısına ve ekonomisine ciddi katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle İlçemizin dokusuna uygun olan tarım, madencilik ve ormancılık meslek bölümlerinin açılması Baykan’ın kalkınmasında etkili olacaktır.

Baykan, mermer rezervi, krom rezervi ve hatırı sayılır seviyede çimento ham maddesi gibi ciddi bir maden potansiyeline sahip olmasına rağmen  maalesef bugüne kadar bu kaynakların il ve ülke ekonomisine kazandırılması noktasında bir çalışma yapılmamıştır.  Kıymetli Baykanlı hemşerilerime buradan sesleniyorum. Varsa sizlerin yoksa eş-dost tanıdıklarınızdan birikimini nerede değerlendirebilirim düşüncesine sahip hemşerilerimizin bu sektörlerde yatırım yapmalarını rica ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere yeni teşvik sistem ile getirilen teşvikler sayesinde 100 liralık yatırım yapmanız halinde devletin sgk primleri, vergi indirimi, faiz desteği ve bu gibi destekleri ile 10 yıl içinde 116 lira tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yani yaptığınız yatırımın daha fazlası size destekler yoluyla geri dönmüş oluyor. Bu fırsatı kaçırmamanız gerekiyor. Saydığım kaynakların yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi halinde Baykan’da çok sayıda gencimize istihdam kapısı açılacaktır. Bununla birlikte Baykan, sosyoekonomik açıdan da bir sıçrama gerçekleştirecektir.  

Ayrıca Baykan ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Veysel Karani Hazretlerinin inanç turizmine kazandırılması için yapılan tanıtım girişimleri istenilen düzeye ulaşamamıştır. Mevlana Celâlettin Rumi gibi Eyüp Sultan hazretleri gibi yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekecek gerekli tanıtımlara hız verilmeli  ve bu tanıtımların yurt içi ile sınırlı kalmaması, özellikle Arap ülkelerinin dikkatinin Veysel Karani ve Tillo’ya çekilmesi Siirt’i bir inanç merkezi  konumuna getireceği kanaatindeyiz.

Ben, sözlerimi burada bitirirken, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olması temennisi ile saygılar sunuyorum.

 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Oda Başkanı Güven Kuzu yayınladığı kutlama mesajında, öğretmenliğin insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade ederek “Canımızdan bir parça olan yavrularımızı emanet alan öğretmenler dünyanın en saygın ve onurlu mesleklerinden birini icra etmektedirler.” dedi.

Öğretmenlerin yeniliğin neferleri olduğuna  vurgu yapan Başkan Kuzu “Bilimi ve modern çağı yakalamanın en önemli unsuru eğitimdir.   Öğretmenlerimiz üretken, araştıran ve sorgulayan bir toplum yaratma adına önemli bir role sahiptiler.” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin yalnız okuma ve yazmayı öğretmek ile yetinmediklerini kaydeden Başkan Güven Kuzu “Öğretmenlerimiz bizlere ahlakı, erdemi, azimi, bağımsızlığı, bilimi ve özsaygıyı öğretti. Bu kutsal görevi icra eden öğretmenlerimize minnet duygularımızı ifade ederken ebediyete göçmüş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, önlerinde saygı ile eğiliyoruz.” diye konuştu.

Geçtiğimiz ay Siirt Vali Yardımcılığına atanan Bahadır Yörük, Başkan Vekilimiz Fuat Özgür Çalapkulu’na İade-i ziyarette bulundu.

Vali Yardımcısı Yörük Başkan Vekilimiz Çalapkulu’na çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

 Yörük “Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt’e özgü ürünlerin tanıtılması, pazarlanması ve katma değerinin yükselmesinde önemli katkısı olan seçkin bir kurumdur. Gerek Oda Başkanı Güven Kuzu gerekse diğer birimlerde yer alan yönetici ve personellerin burada uzun yıllar çalışıyor olması başarılı performanslarına işarettir. Dolayısıyla bu başarılı kadronun yüksek kabiliyeti ve Siirt’in iş hacmine ve Siirt ticaret kapasitesine güç katmaktadır.

Ticaret ve Sanayi Odasının performansının yüksek olması demek ilimiz ekonomisine daha çok para girmesi ve ekonomimizin canlanması demektir. Bu vesile ile çalışmalarınızda başarı ve kolaylık diliyoruz.” dedi.

Başkan vekilimiz F.Özgür Çalapkulu da ziyaretten duyuduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yardımcısı Yörük’e, Siirt’te görev yapacağı süre içinde başarılı çalışmalara imza atması temennisinde bulundu. 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası 9. Dönem Akreditasyon Denetimi sona erdi. 9ncu dönem akreditasyon denetimi Türk Loydu Vakfı Baş denetçisi Şehnaz Nalbant tarafından 18-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bugüne kadar ülke genelinde bulunan 365 oda ve borsa arasında akredite olmuş 131 oda ve borsa bulunuyor. 2 gün süren Akreditasyon denetimleri sonunda Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının 2013 yılı içinde akredite olmuş Oda ve Borsalar ailesine katılması bekleniyor.

Akreditasyon sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Akredite olan oda ve borsalar uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta birlikte, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Polonya, Finlandiya ve İsveç’i kapsayan seyahate katılan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu seyahati değerlendirdi.

Başkan Güven Kuzu ziyarete ilişkin verdiği bilgide, Başbakan Erdoğan ile birlikte yurt dışına giden heyet içerisinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra 150’ye yakın iş adamının bulunduğunu söyledi. Kuzu, "Finlandiya, Polonya ve İsveç’te düzenlenen resmi toplantılara katıldık, bu toplantılarda her türlü ekonomik alanda yapılan çalışmaların arttırılması kararlaştırıldı." dedi.

Ziyaretler ile ülkeler arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Başkan Kuzu "Kuzey Avrupa'nın bu önemli ülkeleriyle ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler de ele alındı. Heyetler arasında çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle enerji ve ticari alanda işbirliği içinde hareket edilmesi kararı alındı. Ülke vatandaşlarının daha rahat seyahat edebilmesi için karşılıklı vizelerin kaldırılabilmesi çalışmalarına başlandı." diye konuştu.

Bu ülkelerin aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini de samimiyetle destekleyen ülkeler olduğunu anlatan Kuzu, "Üç ülkenin de başkentlerinde ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemli işlev gören iş forumlarına katıldık. Toplantılara 150’ye yakın Türk iş adamı katıldı. Şu anda 3 ülke ile olan ticaret hacmimizi 2015 yılında üç kat arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.