AVRUPA KOBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Ülkemizde 2010 yılından bu yana kutlanan Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu amaçla ilimizde Avrupa KOBİ haftası etkinliklerine Odamız Toplantı Salonunda yapılan "KOBİ Destekleri" konulu bilgilendirme toplantısı ile başlanmıştır.

Odamız Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Kurtlan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, Ak Parti İl Başkanı Fevzi Sevgili ve esnaf, tüccar ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili F.Özgür Çalapkulu bir açılış konuşması yaptı. Çalapkulu'nun konuşma metni şöyle; 

"Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılında 37 ülkede KOBİ’lere yönelik olarak eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirilmesi için başlattığı bir inisiyatiftir. Ülkemiz bu etkinliğe 2010 yılında aktif katılım sağlamıştır. Ülkemizde bu alandaki çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan çalışma grubunda kamu sektörünü temsilen KOSGEB, Türk özel sektörünü temsilen ise Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ulusal koordinatör olarak yer almaktadır.

Avrupa KOBİ Haftasında yapılacak etkinliklerde KOBİ'lerin ülke gündeminde daha fazla yer tutması amaçlanmaktadır. Ayrıca;

- AB, ulusal, bölgesel ve yerel yetkililerin, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik desteklerine ilişkin bilgi sağlamak,

- İnsanların ve özellikle gençlerin girişimciliği kariyer seçeneği olarak dikkate alması yönünde desteklemek,

- Avrupa’nın refahına, mesleklerine, yenilik ve rekabetçiliğine katkıları yönünde girişimcilere farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

Türkiye, son 3 yılda Avrupa KOBİ Haftası etkinliklerinde 37 ülke arasında üst üste birinci olarak büyük bir rekora imza atmıştır. 37 ülke arasında ülkemiz, toplam faaliyetlerin 2011 yılında %40’ını, 2012 ve 2013 yıllarında ise %50’sini gerçekleştirerek bu haftaya ve dolayısıyla KOBİ’lere verdiği önemi göstermiştir.

Bildiğiniz üzere KOSGEB, esnaf ve sanatkârlar, tüccar ve sanayicilerimiz için büyük öneme sahiptir. Bundan kısa bir süre öncesine kadar sadece üretim yapan işletmelere destek veren bir kurum olan KOSGEB, bugün tüm KOBİ'lere destek veren bir kurum haline gelmiştir. Ayrıca Girişimcilik Destek Programı ile yeni girişimcilere de maddi destek vererek ülkemizin bu alandaki potansiyelinin de ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. 

“YÜK OLAN DEĞİL YÜK ALAN”olarak adlandırdığımız girişimci, piyasaları devamlı olarak izleyen, piyasada tespit ettiği talepleri değerlendiren, yeni arzlar sunan, toplumun değişen taleplerine karşı doğru zamanda doğru yatırımları yapan ve gerektiğinde risk alan kişidir. Çok genç bir nüfusa sahip ülkemizin, güçlü bir ülke olabilmesinin, 2023 vizyonu hedeflerine ulaşabilmesinin yolu, teknolojiye dayalı yatırım yapan girişimcilere sahip olmasından geçmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve İŞKUR olarak mevcut imkânlarımızla bu alanda açtığımız kurslarda bugüne kadar 700 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilerek Girişimci Sertifikası almaları sağlanmıştır. Bunlardan %11’i -ki ülke ortalaması %10’dur- işletmesini kurarak “yük almaya” başlamıştır. Amacımız bu sertifikaya sahip daha fazla girişimcimizin işletmelerini bir an önce kurmalarıdır. Bu kapsamda çalışmalarımıza  devam edeceğiz. Bu konuda diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının,  özellikle de teknik anlamda üniversitemizin maddi anlamda da bankaların girişimcilerin yanında olması ve onları desteklemesi temel arzumuzdur.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan çözüm sürecinin konuşulmasıyla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesinde adeta bir teşvikli yatırım patlaması yaşanıyor. İlimizle ilgili olarakta 2012 yılının haziran ayında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminin ardından 43 firma yatırım teşvik belgesi almış, yatırımlarını tamamlamaları halinde ise 2470 insanımıza iş imkânı sağlamayı öngörmüşlerdir. Tarafımızca her platformda üstüne basa basa ifade edilen huzur ortamının sağlanması, bu konuda atılan adımlar henüz sonuçlanmadan bile meyvesini vermeye başlamıştır. Huzurun tamamen tesis edilmesi ile ilimizin çok kısa bir süre zarfında yatırım konusunda bir atağa geçeceği artık hayal değildir.

Artık daha fazla çalışıp, yeni birliktelikler kurarak işletmelerimizi hızla geliştirmeliyiz. Elimizde değerleri belli yer altı madenlerimiz var. Yöremize has katma değeri yüksek tarımsal sanayi ürünlerimiz var veya inanç turizmimiz var. Bunlarla ilgili yatırımlar yapılabilir. Her defasında dile getirdiğimiz gibi ilimizde yatırım yapma kararı veren herkese yardımcı olmaya, çantasını taşımaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatır, Avrupa KOBİ haftasının tüm esnaf, tüccar ve sanayicilere hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım." 

Daha sonra söz alan Siirt Milletvekili Afif Demirkıran toplantıya olan katılımın fazla olmamasından yakınarak bu tür etkinliklere daha fazla katılım sağlanması konusunda kendilerinin üzerine daha fazla sorumluluk düştüğünü belirterek bu konuda gayretlerini arttıracaklarına değindi. 

Son olarak katılımcılara DİKA, KOSGEB ve İŞKUR uzmanlarınca KOBİ destekleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca Ömer-Yusuf OSGB uzmanı Arzu Akgöz tarafından İş Güvenliği konusunda bir bilgilendirme de yapıldı.

 

Dicle Kalkınma Ajansının Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı 30 Eylül 2014 Salı günü (bugün) Mardin Hilton Garden Inn Otel’de Yönetim Kurulu Başkanı Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda görüşülen gündem maddeleri arasında 18 Eylül 2014 tarihinde Siirt’te yapılan 2014 Yılı 2. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısında alınan ve tavsiye niteliği taşıyan kararlar hakkında Kurul'a bilgi verildi.


2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında tamamlanan Ön İnceleme, Bağımsız Değerlendirme, Ön İzleme, Değerlendirme Komitesi ve Bütçe Revizyonu süreçleri neticesinde oluşturulan başarılı projeler Genel Sekreterlik görüşleri ile birlikte Kurul’un onayına sunuldu.


Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan Ajans’ın 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Taslağı Yönetim Kurul’u tarafından görüşüldü.


2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde Siirt İl Özel İdaresi tarafından Ajansımıza sunulmuş olan, Genel Sekreterlikçe değerlendirmesi tamamlanarak başarılı bulunan, “Siirt Tekstil kent” adlı faaliyet teklifi Kurul tarafından onaylandı.


27 Ağustos 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği ve Yatırım Destek Ofisleri faaliyetleri hakkında Kurul Üyeleri bilgilendirildi.


TRC3 Bölgesi illerinin (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlanması amacı ile 22 - 25 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EMİTT fuarında; Bölgemiz Valilikleri ile işbirliği içerisinde, Ajans Genel Sekreterliği’nin fuar katılımcısı olarak yer alması hususu görüşülerek karara bağlandı.

2015 Yılı Çalışma Programına uygun olarak hazırlanan Mali Destek Programı Teklif Çağrıları’na ilişkin Başvuru Rehberleri Kurul Üyeleri’ne sunulduktan sonra toplantı sona erdi.

 

 

KOBİ HAFTASI SİİRTTE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Ülkemizde 2010 yılından bu yana kutlanan Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kutlanacaktır. Bu amaçla ilimizde KOBİ haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Avrupa KOBİ haftası etkinlikleri ilk olarak; Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, KOSGEB il müdürlüğü, Siirt Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İŞKUR İl müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, OSB Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı kurum temsilcilerinin Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyareti ile başladı.

Etkinlikler kapsamında 30.09.2014 Salı günü Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda KOSGEB, İŞKUR ve DİKA uzmanlarınca KOBİ DESTEKLERİ konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

01.10.2014 Çarşamba günü de Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yeni girişimcilerin katılacağı girişimcilik eğitiminin gerekliği hakkında bilgilendirme sunumu yapılacak, akabinde Siirt Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla bitiren kursiyerlere girişimcilik sertifikalarının dağıtım töreni ile devam edecektir.

02.10.2014 Perşembe günü ise üretim yapan KOBİ’leri işyerlerinde ziyaret gerçekleştirilecektir.

Hafta münasebeti ile ilgili bir açıklama yapan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili F.Özgür ÇALAPKULU Siirt’te çeşitli sektörlere yatırım yapılabileceğini belirterek “Artık daha fazla çalışıp ve birliktelikler kurarak işletmelerimizi hızla geliştirmeliyiz. Elimizde değerleri belli yer altı madenlerimiz var. Yöremize has katma değeri yüksek tarımsal sanayi ürünlerimiz var veya inanç turizmimiz var. Bunlarla ilgili yatırımlar yapılabilir. Her defasında dile getirdiğimiz gibi ilimizde yatırım yapma kararı veren herkese yardımcı olmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatır, KOBİ haftasının tüm esnaf, tüccar ve sanayicilere hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

 DİKA 2014 Yılı Mali Destek Programları sonuçları açıklandı. Sektörel Gelişme, Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı ve Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı başlıkları altında yürütülen üç ayrı mali destek programının başvuruları 16 Mayıs Cuma günü saat 17:30'da sona ermişti.

Toplam 5 milyon TL kaynak ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik olarak yürütülen Sektörel Gelişme Mali Destek Programı için 103 başvuru, 7 milyon 500 bin TL kaynak ile İl Özel İdareleri, Belediyeler, Küçük Sanayi Siteleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yönelik olarak yürütülen Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı için 35 başvuru ve 2 milyon 500 bin TL kaynak ile Sulama Birlikleri/Kooperatifleri, İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yönelik olarak yürütülen Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı için ise 8 başvuru yapılmıştı.

Mevzuatta tanımlanan usul ve yasal süreler çerçevesinde, Ajans uzmanları tarafından yapılan ön inceleme ve bağımsız değerlendiriciler ile değerlendirme komitesi tarafından yapılma mali&teknik değerlendirme sonucu destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu oluşturulan liste Eylül ayı Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından yapılan gerekli inceleme ve değerlendirmeler sonucu nihai proje listeleri onaylanmıştır. İlgili değerlendirmeler sonucu, Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Mardin’den 9, Batman’dan 6, Şırnak’tan 3 ve Siirt’ten ise 2 proje başvurusu olmak üzere toplam 20 proje başvurusu destek almaya hak kazanırken, 5 proje de yedek listede yer almıştır. Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı  Mali Destek Programında Mardin’den 4, Batman’dan 3, Şırnak’tan 4 ve Siirt’ten 4 proje  başvurusu olmak üzere toplam 15 proje başvurusu destek almaya hak kazanmıştır. Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı kapsamında ise Şırnak'tan 3 ve Siirt’ten 2 adet olmak üzere toplam 5 proje başvurusu destek almaya hak kazanmıştır.

Destek almaya hak kazanan toplam 40 proje için resmi tebligatlar 13, 14 ve 15 Ekim 2014 tarihlerinde  Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki Yatırım Destek Ofislerinden elden alınabilecektir. Söz konusu tarihlerde tebligatlarını almayanlar 15 Ekim 2014 tarihinde tebligatı elden almış sayılacaklardır. Hibe yararlanıcıları, sözleşme esnasında sunmaları gereken evrak ile birlikte resmi tebligatların elden alındığı tarihten sonraki 10 iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvuracaklardır. Tebligatların elden alınmasını  müteakip 10 iş günü içerisinde istenen evrakı Ajansa sunup sözleşme imzalamayan proje sahipleri hibe desteği haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Uygulanacak projelerin  uzun vadede Bölgemizin sosyo - ekonomik ve kültürel gelişimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.


Sektörel Gelişme Mali Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Asil Proje Listesi & Yedek Proje Listesi


Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Proje Listesi


Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Proje Listesi

 

Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkan vekilleri Nedim Kuzu ve Fuat Özgür Çalapkulu ile bir araya gelen Milletvekili Demirkıran, ildeki yatırımcıların durumu ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Üyelerinin en önemli sorunlarının yatırımlarını gerçekleştirdiklerinde ruhsat aşamasında yaşadıkları sıkıntı olduğunu ve ilgili kamu kurumlarından cevap yazılarının zamanında gelmediğini belirten Kuzu, Siirt'in kalkınması için ilgili kurumların yatırımcıya pozitif yaklaşım sergileyip ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

 

Sorunların çözümü konusunda üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarını belirten Demirkıran, "Ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için ilgili kurumların da yatırımcıya yardımcı olmada hassas davranmaları gerekiyor. Sorunların çözümü konusunda yatırımcılarla yakından ilgileneceğim. Siirt'in gerek sosyal gerekse ekonomik bakımdan kalkınması için özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte hareket etmesi çok önemlidir" dedi.