Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB İşbirliğinde düzenlenen 2015 yılının ilk “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliğinde, kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik KOSGEB “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”nin ilk dersini Vali Mustafa Tutulmaz verdi.

Girişimcilik eğitimi ile ilgili bilgi veren proje sorumlusu Erol Avcı, eğitimlerin müfredatı ve faydalarına ilişkin konuşma yaparak, kursiyerlerden kurslara devamsızlık yapmadan katılmalarını istedi.

KOSGEB Siirt Müdürü Ömer Erkılıç, KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan genç girişimcilerin iş planları desteklenmeye değer bulunduğu takdirde 30.000 TL hibe ve 70.000 TL faizsiz kredi desteği sağlanacağını söyledi.

Vali Mustafa Tutulmaz, kursiyerlere yaptığı hitapta, kursun önemli bir kurs olduğunu ifade ederek, “Girişimciler her şeyi Devlet kanalıyla bekleme mantığıyla hareket etmemelidirler. Kalkınmanın temelinde girişimcilik ruhu vardır. Nasıl Kayseri, Denizli, Uşak, Bursa gibi illerimizde girişimcilik ruhu daha yaygın İlimizde de genç girişimci sayımızı arttırmalıyız. Bu eğitimi alan girişimci adaylarımızın iş hayatlarına atılmaları konusunda gerekli destekleri vereceğiz. Ancak bu eğitimlerde de öğreneceğiniz üzere kurmuş olduğunuz işletmelerin sorunsuz bir şekilde ayakta kalabilmesini sağlayacak olanlar yine sizlersiniz. Atacağınız adımların doğruluğu işletmelerinizin kalıcı olmalarını ve buna paralel olarak büyümenizi sağlayacaktır.” dedi.

Vali Tutulmaz, Dinîmizin girişimciliği ve ticareti helal gördüğünü, ancak ticarette gayret ve disiplinin şart olduğunu da söyleyerek, “ilimizde eksik olan faaliyetler nelerdir onları tespit ederek girişimciliğe bu şekilde başlamanız halinde başarılı olursunuz.” tavsiyelerinde bulundu ve kursun açılmasında emeği olan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB İl Müdürlüğüne teşekkür ederek kursiyerlere başarılar diledi.

Proje hakkında bilgi veren Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu, kursta 30 yeni girişimci adayına 70 saatlik eğitim verileceğini, 9 gün sürecek kursun konusunda uzman eğitimciler tarafından verileceğini belirterek, eğitimin ana modüllerine yüzde 80 oranında devam eden katılımcıların belge almaya hak kazanacaklarını söyledi.

Belgelerini alan girişimciler işletmelerini kurarak hazırlayacakları İş Planı ile KOSGEB hizmet merkezlerine yeni girişimci desteği için başvuru yapabileceklerdir.

EĞİTİMDE NELER VAR?

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB İşbirliğinde düzenlenecek KOSGEB “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”nde KOSGEB destekleri, yeni iş kuranlara dönük desteğin mevzuatı, başvuru aşamaları, iş planın hazırlanması, pazar araştırmasının yapılması, yönetim planı oluşturulması ve yatırım fizibilitelerinin yapılması konuları işlenecektir.

 

 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven KUZU’nun yeni yıl mesajı:                                          

Yeni bir yıla daha giriyoruz, 2014 yılından yeni yıla devreden sorunların 2015 yılında çözümlenmesi en büyük dileğimizdir.


Toplumun tüm  kesimlerinin bir biriyle kucaklaşmasına vesile olacak, sorunların çözümünde önemli bir adım olacak ve bütün halkı kucaklayacak, ülkemizin sıkıntılarını çözümleyecek yeni bir Anayasanın 2015 yılında bitirilmesi dileğiyle  2015 yılının huzur ve barış getirmesini diler, bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin, sanayicilerimizin, tüccarlarımızın yeni yılını kutlar, 2015 yılının ülkemize ve dünyaya  refah getirmesini dilerim.

Saygılarımla.

Güven KUZU

Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu toplantısı 24 Aralık 2014 tarihinde, TOBB ve ICC Türkiye Başkanı, ICC Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.​
Toplantıya Odamız Yöntetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu da katıldı.
Toplantıda Türkiye B20 Sherpası Sarp Kalkan Yönetim Kurulu üyelerini B20 sürecine ilişkin bilgilendirdi.
 

 

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz Siirt Merkez’de bulunan tüm banka şubelerinin yöneticileri ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının koordine ettiği bir yemekle bir araya geldi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen yemekli toplantıya Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Özkan, İl Jandarma Alay Komutanı Şenol Yeloğlu Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri F.Özgür Çalapkulu ve Nedim Kuzu, İşkur İl Müdürü Ömer Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdulkadir Ekmen, Ticaret İl Müdürü Abdurrezzak Aslan, Kosgeb İl Müdürü Ömer Erkılıç, Dika İl Koordinatörü Ömer Faruk Mergen ile ilimiz merkezinde faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların yöneticileri katıldı.

Yatırım kredilerine erişim konusunda KOBİ’lerin yaşadığı sorunların tartışıldığı toplantıda kredilendirme aşamasında özellikle ipoteklerle ilgili yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.

Banka yöneticileri tarafından, KOBİ’lerin ipotek konusunda yaşadıkları sıkıntıları minimize etmek adına Kredi Garanti Fonu’na (KGF) yönlendirilmelerinin daha uygun olabileceği belirtildi.

Yine özellikle yeni işyeri açmak isteyen girişimcilere kullandırılabilecek kredilerle ilgili olarak girişimcilerin taleplerinin banka yöneticileri ile karşılıklı olarak paylaşılması fikri kabul edildi.  Bununla ilgili olarak her iki grup önümüzdeki günlerde Odamız öncülüğünde bir araya getirilerek finansa erişim konusunda karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmaları imkânı sağlanacaktır.

 

TARIMSAL EKONOMİK YATIRIM HİBELERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

26.10.2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Tebliğ 2014/57) 6ncı maddesi ile son başvuru 30 gün daha uzatıldı.

Buna göre bu destekten faydalanmak isteyenlerin başvurması gereken son tarih 24 Ocak 2015 tarihi oldu.

Üyelerimize duyurulur.

 

Tebliğin tamamı:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİGDE (TEBLİG 2014/43) DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİG (TEBLİG NO: 2014/ 57)  (*)

MADDE 1 – 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2014/43)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile yedinci ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modem seralarda kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,


7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde; alternatif enerji üretimine yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusundaki başvurular hariç, diğer yatırım konularında hibe başvurusu yapılamaz. Ancak tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birlikleri tüm yatırım konularında hibe başvurusunda bulunabilirler.


9) Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. ”

MADDE 2 -Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘ MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;


a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,


b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,


c) Soğuk hava deposu,

ç) Çelik silo,


d) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,


e) Alternatif enerji kullanan yeni sera,


f) Alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.


(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edime, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

  1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  3. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, ç) Soğuk hava deposu,
  4. Çelik silo,
  5. Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  6. Alternatif enerji kullanan yeni sera,
  7. Alternatif enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modem sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,


ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,


d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,


g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki onuncu fıkra ilave edilmiştir.
11 (10) Alternatif enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda jeotermal kuyu maliyeti hibeye esas proje tutarının % 40’ını geçemez. Bunun için jeotermal kuyunun, alternatif enerji üretim tesisinin ve bu enerjiyi kullanacak yatırımın aynı parselde yer alması şarttır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 
Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listesinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı komisyonca imzalanarak genel müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 8 – Tebliğ ekinde yer alan Ek-1 deki başvuruların idari uygunluk kontrol listesinin 21 – 22 ve 23 üncü satırları ile Not 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek- 1

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

 


KONTROL EDİLECEK BELGELER


VAR/YOK


UYGUN!UYGUN DEGİL

21

Yatırım
yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi

   

22

Yatının
yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan
kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve
kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter
tasdikli kira sözleşmesi

   

23

Kapasite
artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim
izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)

   

“Not 2: 28. Maddede yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) ve j) bendine göre değerlendirilmelidir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ 26/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) 20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmî Gazete

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı