ÇAĞRI MERKEZİ KURSU

 

2009 Yılı Sosyal Destek Programı Kapsamında Siirt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2009S009 Referans numaralı “Çağrı Merkezi” projesi kapsamında Proje yöneticisi, Teknik Destek Personel ve Uzman Personel olmak üzere 7 kişi istihdam edildi. Çağrı Merkezi Kursu Eğitimlerine katılan Lise ve Üniversite mezunu 100 işsiz genç eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifikalandırıldı.

 

Proje Hedefleri; Ülkemizde Çağrı Merkezlerinin doğu ve güneydoğu illerinde kurulması uygulamasının son yıllarda hız kazanmasıyla Siirt İline Çağrı Merkezi getirilmeye çalışılması. Bu amaçla Çağrı Merkezinde çalışabilecek gençlerin tespit edilerek eğitim almalarının sağlanması ve eğitime katılan kursiyerlerin meslek edinmeleri amaçlanmaktadır.

 

Hedef grupları :

1) Lise Mezunu İşsiz Gençler

2) Üniversite Mezunu İşsiz Gençler

 

Proje Ortakları;

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

 

“Çağrı Merkezi” Projesi sonuçları;

- İşsiz Üniversite mezunu ve Lise mezunu gençler; diksiyon, mesleki konular ve sosyal konularda eğitim aldılar. Meslek öğrenmeleri ve özgüvenlerinin geliştirilmesi sağlandı.

- İlimizde Çağrı Merkezinin kurulması amacıyla girişimlerde bulunuldu.