banner2 girisimcilik

Dicle Kalkınma Ajansı, teknik ve uzmanlık kapasitesi ile mali kaynaklarını etkin ve uygun alanlara yönlendirerek; bölgenin zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal kaynaklarını ve jeo-stratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendiren, yeniden üretim, ticaret ve medeniyet merkezi olması için geliştirilen tüm fikirlerin hayata geçirilmesi için girişimcilere destek vermektedir.
Bölgenin kalkınmasında gençlerin desteklenmesini önemli hedeflerinden biri olarak belirleyen DİKA, yürütmekte olduğu ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi’ kapsamında, girişimcilik konusundaki uzmanlığını ve tecrübelerini genç girişimcilere aktarmak üzere Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak Yatırım Destek Ofislerinde Girişimcilik ve Finansal Rehberlik Yardım Masasını hizmete açtı.

>>> Girişimcilik ve Finansal Rehberlik Yardım Masası Randevu Formu