Siirt Ticaret ve Sanayi Odası “Yatırımlarda Devlet Yardımları” adı altında sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve vergi indirimi desteklerinin 31.12.2014 tarihine kadar uzatılması için Ekonomi Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.

         Siirt’in işsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında yer aldığının belirtildiği başvuru dilekçesinde TRC3 bölgesinin daha çok yatırım alması ve bu yatırımların istihdama katkı sağlaması için teşvikten maksimum oranda yararlanılmasının önemli olduğu belirtildi.

         Çözüm süreciyle birlikte yatırımcı sayısındaki artışa dikkat çekilen başvuru dilekçesinde, yatırım başvurularında artışın olduğu ancak müteşebbislerde yatırım yapma fikirlerinin sürecin devam etmesi gerekçesiyle sürekli ertelendiği ifadeleri kullanıldı.

        Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu’nun imzasıyla yapılan  başvuruda “Ülkemizin son otuz yılını, büyük miktarda bütçesini ve insanlarını kaybetmesine sebebiyet veren sorunun çözüm sürecinin Sayın Başbakanımız tarafından başlatılması tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de sevinç ve heyecanla karşılanmıştır. 1980'li yılların başından beri ülkenin en can yakıcı meselesi olan sorunun çözüm sürecinin başlaması ve Hükümetimizin uygulamaya koyduğu en son teşvik sistemine olan yoğun ilgi bu bölgenin ve ülkemizin geleceğinin ne kadar parlak olduğunun bir göstergesidir. 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkındaki karar ile 31.12.2013 tarihinden sonra teşvik belgesine bağlanıp yatırımına başlanacak yatırımların istifade edecekleri SGK prim teşvikleri, vergi indirimi gibi desteklerde büyük oranda (%30) azalma söz konusu olacaktır.

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amaçlanarak hazırlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararının sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve vergi indirimi desteklerinden 10 yıl süre ile yararlanılabilmesi için 31.12.2013 tarihine kadar yatırımlara başlama şartının 31.12.2014 tarihine ertelenmesi, TÜİK’e göre işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge olan ve ilimizin de aralarında bulunduğu TRC3 bölgesinin daha çok yatırım almasına ve bu paralelde istihdamda artışa sebebiyet verecektir.” ifadelerine yer verildi.